Theo dõi (2)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Ngày đăng: 15:02 16-04-2019 | 6339 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hoá,

Phạm vi điều chỉnh

Hướng dẫn chi tiết các quy định và cách ghi nhãn hàng hoá

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                                 

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo hướng dẫn chi tiết các quy định về: phân biệt bao bì thương phẩm; vị trí nhãn; ngôn ngữ; nội dung (xuất xứ, thành phần, thông số kỹ thuật, hạn sử dụng, chất gia dụng, định lượng hàng hoá), cách ghi các nội dung đó;… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hoá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP

Ngày nhập

16/04/2019

Đã xem

6339 lượt xem

190416_CV xin yk DT TT hướng dẫn Nghị định về nhãn hàng hoá

Ngày nhập

16/04/2019

Đã xem

6339 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com