Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày đăng: 10:02 25-01-2018 | 2005 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các nhà xuất bản Nhà nước,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước do các nhà xuất bản thực hiện

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư đặt hàng xuất bản phẩm

Ngày nhập

25/01/2018

Đã xem

2005 lượt xem

Phụ lục 1 - Dự thảo Thông tư hướng dẫn đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách

Ngày nhập

25/01/2018

Đã xem

2005 lượt xem

Phụ lục 2 - Dự thảo Thông tư hướng dẫn đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách

Ngày nhập

25/01/2018

Đã xem

2005 lượt xem

Phụ lục 3 - Dự thảo Thông tư hướng dẫn đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách

Ngày nhập

25/01/2018

Đã xem

2005 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com