Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày đăng: 17:28 14-12-2018 | 23469 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ , các công ty cung ứng dịch vụ kế toán, thuế,

Phạm vi điều chỉnh

02 phương pháp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: tính trên thu nhập chịu thuế hoặc trên tỷ lệ doanh thu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: B an lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định 02 phương pháp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: tính trên thu nhập chịu thuế hoặc trên tỷ lệ doanh thu; các quy định chi tiết với từng phương pháp: nội dung chứng từ kế toán, phương pháp kế toán, phương pháp ghi sổ kế toán, các biểu mẫu… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ[1], các công ty cung ứng dịch vụ kế toán, thuế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/12/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng; không quá 50 tỷ đồng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP).

Phiên bản 1

DT TT huong dan che do ke toan DN sieu nho

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

23469 lượt xem

Phu luc DT TT huong dan che do ke toan DN sieu nho

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

23469 lượt xem

CV xin yk DT TT che do ke toan DN sieu nho

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

23469 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com