Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công nhận chương trình đào tạo và xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Ngày đăng: 15:33 09-04-2018 | 1787 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công nhận chương trình đào tạo và xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong đó có: quy định khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, các tiêu chí cần thiết của chương trình đào tạo; quy trình kiểm tra; điều kiện, hồ sơ, hình thức kiểm tra kiến thức về pháp luật bán hàng đa cấp Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/4/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về chương trình đào tạo bán hàng đa cấp

Ngày nhập

09/04/2018

Đã xem

1787 lượt xem

Gợi ý góp ý dự thảo Thông tư

Ngày nhập

09/04/2018

Đã xem

1787 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com