Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam

Ngày đăng: 16:42 10-07-2019 | 1970 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced 1 và các phiên bản tiếp theo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)tạiViệt Nam trong băng tần 694-806 MHz.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quy hoạch băng tần 694-806 MHz thành sáu đoạn băng tần, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai các đoạn băng tần và các phiên bản tiếp theo trong băng tần 694-806 MHz. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảoThuyết minh được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/07/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1970 lượt xem

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1970 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

10/07/2019

Đã xem

1970 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com