Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày đăng: 10:11 28-04-2020 | 6918 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị điện và điện từ gia dụng và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có hoạt động liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục các thiết bị điện, điện từ phải áp dụng QCVN này; các yêu cầu kỹ thuật, quy định về dán nhãn hàng hóa, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy theo QCVN; lộ trình áp dụng QCVN

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về danh mục các thiết bị điện, điện từ phải áp dụng QCVN này; các yêu cầu kỹ thuật, quy định về dán nhãn hàng hóa, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy theo QCVN; lộ trình áp dụng QCVN. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị điện và điện từ gia dụng và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có hoạt động liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Quy chuẩn kỹ thuật, Hướng dẫn thực hiện và Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/05/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư QCVN về an toàn thiết bị điện, điện tử

Ngày nhập

28/04/2020

Đã xem

6918 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn thiết bị điện, điện tử

Ngày nhập

28/04/2020

Đã xem

6918 lượt xem

QCVN về an toàn điện, điện tử gia dụng

Ngày nhập

28/04/2020

Đã xem

6918 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư về QCVN an toàn thiết bị điện, điện tử

Ngày nhập

28/04/2020

Đã xem

6918 lượt xem

Hướng dẫn thực hiện QCVN về an toàn điện, điện tử

Ngày nhập

28/04/2020

Đã xem

6918 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com