Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục trang thiết bị y tế kèm mã số HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Ngày đăng: 09:03 23-11-2017 | 2881 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế. ,

Phạm vi điều chỉnh

Các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra chuyên ngành bởi Bộ Y tế khi xuất nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục trang thiết bị y tế kèm mã số HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có sửa đổi, bổ sung liên quan đến các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra chuyên ngành bởi Bộ Y tế khi xuất nhập khẩu. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 06/12/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Ngày nhập

23/11/2017

Đã xem

2881 lượt xem

Ngày nhập

23/11/2017

Đã xem

2881 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com