Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ngày đăng: 16:36 15-09-2015 | 1118 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (áp dụng thi hành từ 01/01/2016) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Văn bản sửa đổi hầu hết các quy định hiện hành liên quan đến thuế suất thuế xuất khẩu và nhập khẩu (dựa trên cam kết WTO và kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp) dự kiến khi ban hành sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng có sự thay đổi về thuế suất được đính kèm Công văn này, toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 30/09/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Phụ lục Danh mục mặt hàng chịu thuế

Ngày nhập

15/09/2015

Đã xem

1118 lượt xem

Danh mục mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng dự kiến thay đổi thuế suất năm 2016

Ngày nhập

15/09/2015

Đã xem

1118 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ngày nhập

15/09/2015

Đã xem

1118 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com