Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Ngày đăng: 09:49 25-01-2019 | 1286 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư và lấy ý kiến của các Doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động của Dự thảo này.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 134/2014

Ngày nhập

25/01/2019

Đã xem

1286 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com