Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày đăng: 14:50 02-01-2018 | 1223 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có các bổ sung như: biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng; áp dụng can thiệp sớm; quy định về việc giám sát thực hiện phương án khắc phục của đối tượng giám sát ngân hàng… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

     Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đính kèm ở cuối bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 11/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư 08 về giám sát ngân hàng

Ngày nhập

02/01/2018

Đã xem

1223 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo TT 08 về giám sát ngân hàng

Ngày nhập

02/01/2018

Đã xem

1223 lượt xem

Dự thảo TT 08 về giám sát ngân hàng

Ngày nhập

02/01/2018

Đã xem

1223 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com