Theo dõi (1)

Dự thảo sửa đổi 02 Thông tư về quản lý thuế trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ngày đăng: 14:14 15-01-2019 | 3182 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và khu kinh tế,

Phạm vi điều chỉnh

hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư (quy định phương thức xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp) và bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo 02 Thông tư: (I) Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế về ưu đãi đầu tư; (II) Thông tư bãi bỏ quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. 02 Dự thảo này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư (quy định phương thức xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp) và bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 29/01/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

DT TT huong dan ND82

Ngày nhập

15/01/2019

Đã xem

3182 lượt xem

DT TT bai bo TT128

Ngày nhập

15/01/2019

Đã xem

3182 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com