Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư

Ngày đăng: 09:27 19-09-2019 | 6086 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sử dụng, cung cấp phầm mềm có bản quyền cho các hệ thống thông tin được đầu tư.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: quy chế sử dụng, mua sắm bản quyền phần mềm; kế hoạch thực hiện, quản lý và lưu giữ hồ sơ bảo trì hệ thống thông tin…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: quy chế sử dụng, mua sắm bản quyền phần mềm; kế hoạch thực hiện, quản lý và lưu giữ hồ sơ bảo trì hệ thống thông tin…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sử dụng, cung cấp phầm mềm có bản quyền cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm bài viết này – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Công nghệ thông tin

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

19/09/2019

Đã xem

6086 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

19/09/2019

Đã xem

6086 lượt xem

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

19/09/2019

Đã xem

6086 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com