Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 10:36 02-05-2018 | 4740 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định trọng tâm một số nội dung: tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tuân thủ/ không tuân thủ trong hoạt động xuất nhập khẩu; các trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện đánh giá; danh mục hành vi vi phạm trong việc đánh giá tuân thủ doanh nghiệp Kết quả đánh giá tuân thủ sẽ là căn cứ để xác định cơ chế kiểm soát hải quan và thuế đối với doanh nghiệp. Do đó, dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/5/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày nhập

02/05/2018

Đã xem

4740 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com