Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày đăng: 14:25 20-05-2019 | 5635 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy,

Phạm vi điều chỉnh

Sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các giới hạn kỹ thuật (về loại, kết cấu, cỡ, thông số, kích thước cơ bản,…) và quy trình quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

20/05/2019

Đã xem

5635 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

20/05/2019

Đã xem

5635 lượt xem

Thuyết minh

Ngày nhập

20/05/2019

Đã xem

5635 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com