Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi về: nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên, nước thải công nghiệp dệt nhuộm, nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm và chất lượng nước biển

Ngày đăng: 09:06 30-07-2014 | 681 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi về: nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên, nước thải công nghiệp dệt nhuộm, nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm và chất lượng nước biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến cao su thiên nhiên, dệt nhuộm, giấy và bột giấy, khai thác nước mặt, nước ngầm và nước biển.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo theo hướng phù hợp hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo các Quy chuẩn được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 16/08/2014 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy

Ngày nhập

30/07/2014

Đã xem

681 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com