Dự thảo QCQG về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Ngày đăng: 14:45 07-10-2016 | 646 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo 07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện tử, vật liệu xây dựng, khai khoáng, luyện kim, sản xuất thủy tinh, nhựa, giấy, dệt may

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.[1] Các QCQG về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu gồm:

(1) QCQG đối với phế liệu thạch cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (2) QCQG đối với phế liệu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (3) QCQG đối với phế liệu là các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (4) QCQG đối với phế liệu tơ tằm nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (5) QCQG đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (6) QCQG đối với phế liệu là kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; (7) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi các Quy chuẩn: QCVN31:2010/BTNMT, QCVN32:2010/BTNMT, QCVN33:2010/BTNMT.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

QCQG về môi trường đối với phế liệu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyên sắt hoặc thép

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với phế liệu là các nguyên tố hóa học đã được kích tạp

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với phế liệu tơ tằm nhập khẩu

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với phế liệu thạch cao

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với thủy tinh nhập khẩu

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

QCQG về môi trường đối với kim loại màu nhập khẩu

Ngày nhập

07/10/2016

Đã xem

646 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com