Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Ngày đăng: 17:03 18-07-2019 | 7675 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: các trường hợp áp dụng thuế suất 15% và thuế suất 17%, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tục, phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các trường hợp áp dụng thuế suất 15% và thuế suất 17%, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tục, phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đính kèm tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/08/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

7675 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

7675 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

7675 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

18/07/2019

Đã xem

7675 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị quyết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com