Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày đăng: 15:35 31-12-2019 | 9084 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động liên quan đến thuế, hóa đơn của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến tăng mức phạt tiền với nhóm hành vi vi phạm về thủ tục thuế; giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi; bổ sung một số hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử phạtthẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra sở, Chánh thanh tra Bộ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động liên quan đến thuế, hóa đơn của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Thuế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

31/12/2019

Đã xem

9084 lượt xem

Thuyết minh

Ngày nhập

31/12/2019

Đã xem

9084 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

31/12/2019

Đã xem

9084 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

31/12/2019

Đã xem

9084 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

31/12/2019

Đã xem

9084 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com