Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày đăng: 10:15 16-08-2018 | 2891 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Hiện nay Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC lv đất đai

Ngày nhập

16/08/2018

Đã xem

2891 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

16/08/2018

Đã xem

2891 lượt xem

Báo cáo đánh giá

Ngày nhập

16/08/2018

Đã xem

2891 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com