Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định về sản xuất và xuất khẩu cá tra

Ngày đăng: 16:28 03-07-2013 | 1288 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Nghị định về sản xuất và xuất khẩu cá tra (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định một số nội dung quan trọng như:


-        Quy hoạch nuôi cá tra (quy hoạch trên phạm vi toàn quốc và địa phương);

-        Điều kiện của cơ sở nuôi cá tra, cơ sở chế biến cá tra, thương nhân xuất khẩu cá tra thương phẩm;

-        Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra tại Hiệp hội cá tra Việt Nam;

-        Thành lập Quỹ xúc tiến thương mại cá tra từ nguồn thu xuất khẩu loại cá này;

-        Các hành vi vi phạm bị xử phạt và hình thức xử phạt.


Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động đến hoạt động của các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm, cơ sở chế bfffiến cá tra và xuất khẩu cá tra.


Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội góp ý cho Dự thảo Nghị định (toàn văn Dự thảo Nghị định vui lòng xem file đính kèm). Các góp ý có thể tập trung vào các vấn đề sau:


-        Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã được quy định hợp lý chưa?

-        Các quy định về trình tự, thủ tục (điều kiện, thời hạn) đã đủ cụ thể, minh bạch và dễ áp dụng chưa?

-        Các vấn đề khác dự kiến có thể phát sinh vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp;

-        Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.


Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 23/7/2013 (có thể gửi trước qua fax hoặc email) tới địa chỉ:

Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/04. 35742022 (máy lẻ: 355)

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong nhận được ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội để kịp tổng hợp gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

03/07/2013

Đã xem

1288 lượt xem

Bản thuyết minh dự thảo Nghị định sản xuất và xuất khẩu cá tra

Ngày nhập

03/07/2013

Đã xem

1288 lượt xem

Dự thảo Nghị định về sản xuất và xuất khẩu cá tra

Ngày nhập

03/07/2013

Đã xem

1288 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com