Theo dõi (3)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng: 16:48 08-01-2020 | 2957 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các ngân hàng, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu…).,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về: phạm vi, điều kiện, lãi suất, phương thức phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước và quốc tế; cơ chế công bố thông tin và chế độ báo cáo. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các ngân hàng, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Báo cáo đánh giá tác động được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

08/01/2020

Đã xem

2957 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

08/01/2020

Đã xem

2957 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

08/01/2020

Đã xem

2957 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

08/01/2020

Đã xem

2957 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com