Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng: 17:41 08-12-2017 | 5793 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, ,

Phạm vi điều chỉnh

Các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đề xuất chính sách sửa đổi các luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm cắt bỏ nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp. Dự kiến văn bản này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Tờ trình và các loại báo cáo liên quan được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Phiên bản 1

Phiên bản 2

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

5793 lượt xem

Bảng so sánh Nghị định

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

5793 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com