Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 16:53 17-02-2016 | 857 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến chăn nuôi động vật, giết mổ , sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên cạn; kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/03/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

17/02/2016

Đã xem

857 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

17/02/2016

Đã xem

857 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

17/02/2016

Đã xem

857 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com