Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ngày đăng: 09:36 11-07-2018 | 911 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển; Khai thác cảng biển; Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển; Khai thác cảng biển; Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/7/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

911 lượt xem

Tờ trình Dự thảo NĐ

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

911 lượt xem

Bảng so sánh các Nghị định

Ngày nhập

11/07/2018

Đã xem

911 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com