Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Ngày đăng: 17:30 22-04-2013 | 1014 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

DỰ THẢO 2

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02  tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ không quy định tại Nghị định này áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

1. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động khí tượng thuỷ văn;

2. Vi phạm các quy định về đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

3. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin vận hành hồ chứa cho các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn;

4. Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;

5. Vi phạm các quy định về cung cấp và sử dụng tư liệu lưu trữ khí tượng thủy văn cơ bản;

6. Vi phạm các quy định về thi công các công trình đo đạc và bản đồ;

7. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

8. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình đo đạc;

9. Cản trở người đo đạc và bản đồ thực hiện công vụ;

10. Giả mạo số liệu đo đạc;

11. Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

12. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ;

13. Vi phạm các quy định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ;

14. Vi phạm các quy định về cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ;

15. Vi phạm quyền sở hữu thông tin, tư liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

16. Vi phạm các quy định về trao đổi quốc tế thông tin, tư liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Doanh nghiệp/Hiệp hội đối với Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

1014 lượt xem

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

22/04/2013

Đã xem

1014 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com