Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày đăng: 16:28 09-11-2017 | 24706 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, ,

Phạm vi điều chỉnh

Cập nhật các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp; bổ sung thẩm quyền của các cơ quan liên quan; xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến các hoạt động bán hàng đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: cập nhật các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp; bổ sung thẩm quyền của các cơ quan liên quan; xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.  

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 27/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

24706 lượt xem

Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (bản mới nhất)

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

24706 lượt xem

Phiên bản 2

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

24706 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com