Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày đăng: 08:51 16-03-2021 | 209 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa,

Phạm vi điều chỉnh

đối tượng điều chỉnh; hành vi vi phạm; sửa đổi mức phạt; bổ sung căn cứ xử phạt...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo điều chỉnh bổ sung với các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng công trình, khai thác khoáng sản, tổ chức vui chơi, giải trí liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa; sửa đổi, bổ sung một số nhóm hành vi vi phạm[1]; điều chỉnh lại cách chia nhóm phương tiện; sửa đổi mức xử phạt theo hướng tăng nặng mức phạt tiền; bổ sung các nguồn hình ảnh là căn cứ xử phạt vi phạm hành chính… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Chẳng hạn: bổ sung hành vi vi phạm về xây dựng công trình, tổ chức hoạt động trên đường thủy nội địa; bổ sung hành vi vi phạm trách nhiệm của người lái phương tiện khi có tai nạn giao thông đường thủy; bổ sung hành vi vi phạm quy định về khai thác khu neo đậu; tách riêng nhóm hành vi vi phạm quy định về hoa tiêu…

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thủy nội địa

Ngày nhập

16/03/2021

Đã xem

209 lượt xem

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính thủy nội địa

Ngày nhập

16/03/2021

Đã xem

209 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính thủy nội địa

Ngày nhập

16/03/2021

Đã xem

209 lượt xem

Báo cáo Tổng kết

Ngày nhập

16/03/2021

Đã xem

209 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động

Ngày nhập

16/03/2021

Đã xem

209 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com