Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón

Ngày đăng: 14:44 22-05-2019 | 1024 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết những nội dung về phân bón được giao trong Luật Trồng trọt

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về (i) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, huỷ bỏ các giấy tờ như: Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón, Giấy phép nhập khẩu phân bón và (ii) Kiểm tra nhà nước về nhập khẩu, lấy mẫu, quảng cáo phân bón,… Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Ngày nhập

22/05/2019

Đã xem

1024 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

22/05/2019

Đã xem

1024 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

22/05/2019

Đã xem

1024 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

22/05/2019

Đã xem

1024 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com