Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Ngày đăng: 10:17 23-05-2018 | 2583 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao thông thủy nội địa; đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, bao gồm: quản lý đầu tư xây dựng; quản lý khai thác, bảo trì,bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; hoạt động của phương tiện thủy trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa. Các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa tại Nghị định này cũng được áp dụng đối với các công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

23/05/2018

Đã xem

2583 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

23/05/2018

Đã xem

2583 lượt xem

CV xin ý kiến hiệp hội/doanh nghiệp

Ngày nhập

23/05/2018

Đã xem

2583 lượt xem

Đề cương dự thảo Nghị định

Ngày nhập

23/05/2018

Đã xem

2583 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com