Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Ngày đăng: 11:14 18-05-2018 | 2973 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, khai thác và mua bán cát, sỏi lòng sông.,

Phạm vi điều chỉnh

Cấp phép thăm dò, khai thác; tập kết, mua bán, vận chuyển cát, sỏi lòng sông; các công tác liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2973 lượt xem

GỢI Ý GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2973 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2973 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com