Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng (thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP)

Ngày đăng: 15:44 17-05-2019 | 2396 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công ty thông tin tín dụng, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định  quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng (thay thế Nghị định số 10/2010/NĐ-CP) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng; hoạt động thông tin tín dụng (thu thập, xử lý, lưu giữ, cung cấp sản phẩm, điều chỉnh sai sót thông tin tín dụng),… Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty thông tin tín dụng và tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10

Ngày nhập

17/05/2019

Đã xem

2396 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

17/05/2019

Đã xem

2396 lượt xem

Bản thuyết minh, so sánh

Ngày nhập

17/05/2019

Đã xem

2396 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10

Ngày nhập

17/05/2019

Đã xem

2396 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com