Theo dõi (1)

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 16:56 26-12-2019 | 20687 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động. Việc định danh và xác thực điện tử là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Dự thảo quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong định danh và xác thực điện tử. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

26/12/2019

Đã xem

20687 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

26/12/2019

Đã xem

20687 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

26/12/2019

Đã xem

20687 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com