Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định Quy định về đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư tại Việt Nam

Ngày đăng: 00:31 20-05-2006 | 814 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

CHÍNH PHỦ 

         - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
         - Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
         - Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

20/05/2006

Đã xem

814 lượt xem

Dự thảo dạng .PDF

Ngày nhập

20/05/2006

Đã xem

814 lượt xem

English Version

Ngày nhập

20/05/2006

Đã xem

814 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com