Theo dõi (0)

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH - LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Ngày đăng: 10:17 08-06-2016 | 1713 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem toàn văn dự thảo trong các file đính kèm.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

VCCI góp ý Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày nhập

08/06/2016

Đã xem

1713 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Ngày nhập

08/06/2016

Đã xem

1713 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày nhập

08/06/2016

Đã xem

1713 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com