Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày đăng: 17:36 22-08-2014 | 708 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Nhằm hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường mới được ban hành vào tháng 6/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Đây là văn bản đặc biệt quan trọng, chứa đựng nhiều các quy định về bảo vệ môi trường sẽ có tác động đến việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động liên quan của tổ chức, cá nhân.

Để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham gia góp ý Dự thảo trên. Toàn văn Dự thảobản tóm tắt các vấn đề trọng tâm (đính kèm theo công văn này) được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn (Mục Dự thảo).

Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng gửi ý kiến đến VCCI theo địa chỉ dưới đây, trước ngày 12/09/2014 để kịp tổng hợp gửi ban soạn thảo, (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3574 6983; Fax: 04.35771459

Email: ducnm@vcci.com.vn / minhducgav@gmail.com   

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội có ý nghĩa rất quan trọng giúp hoàn thiện Dự thảo, để văn bản được ban hành phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tóm tắt Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày nhập

22/08/2014

Đã xem

708 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày nhập

22/08/2014

Đã xem

708 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com