Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 09:13 26-10-2017 | 5276 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhỏ và vừa ,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, liên kết giá trị

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừahỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lựcchuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, liên kết giá trị. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hội/Hiệp hội tiến hành lấy ý kiến của các Doanh nghiệp thành viên đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được gửi kèm theo thư này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản tổng hợp vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

26/10/2017

Đã xem

5276 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com