Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

Ngày đăng: 16:55 28-08-2017 | 923 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp du lịch và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động du lịch.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch về điều tra tài nguyên du lịch; trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch; điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia; điều kiện kinh doanh lữ hành; vận tải khách du lịch, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật du lịch (sửa đổi)

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

923 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com