Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Ngày đăng: 16:29 28-12-2017 | 1953 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế, quản lý mạng lưới điện và các doanh nghiệp, đơn vị có các hoạt động liên quan đến điện lực,

Phạm vi điều chỉnh

Một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có một số nội dung quan trọng như sửa đổi quy định về bồi thường, tái định cư khi xây dựng lưới điện cao áp, bổ sung các hành vi bị cấm,.. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế, quản lý mạng lưới điện và các doanh nghiệp, đơn vị có các hoạt động liên quan đến điện lực.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp  trước ngày 17/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Điện lực về an toàn điện

Ngày nhập

28/12/2017

Đã xem

1953 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Nghị định về an toàn điện

Ngày nhập

28/12/2017

Đã xem

1953 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com