Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định 58 về quản lý hoạt động hàng hải

Ngày đăng: 09:35 03-01-2018 | 1552 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam ,

Phạm vi điều chỉnh

Hiệu lực của một số quy định tại số Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo

Phiên bản 1

Tờ trình và Dự thảo Nghị định ngưng hiệu lực một số quy định tại Nghị định 58

Ngày nhập

03/01/2018

Đã xem

1552 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com