Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Ngày đăng: 13:46 27-12-2017 | 2520 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, quảng cáo, hội chợ, triển lãm phát triển ngoại thương; tổ chức nghiên cứu thị trường...,

Phạm vi điều chỉnh

các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, cách thức phát triển ngoại thương thông qua xây dựng và phát triển thương hiệu,…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết  Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các vấn đề liên quan đến các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, cách thức phát triển ngoại thương thông qua xây dựng và phát triển thương hiệu,… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam,  doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, quảng cáo, hội chợ, triển lãm phát triển ngoại thương; tổ chức nghiên cứu thị trường…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp trước ngày 20/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

DT Nghị định về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

2520 lượt xem

Tờ trình DT Nghị định xúc tiến thương mại về phát triển ngoại thương

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

2520 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com