Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày đăng: 11:24 12-10-2016 | 708 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải liên quan đến điều kiện tài chính, điều kiện tổ chức bộ máy, nhân lực, trang thiết bị, kho, bãi…để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh[1].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Gợi ý góp ý, Tờ trình, Bảng so sánh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 20/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Bộ Giao thông vận tải.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.[1] Các doanh nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện này trước ngày 01/7/2017

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày nhập

12/10/2016

Đã xem

708 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

12/10/2016

Đã xem

708 lượt xem

Tờ trình DT Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày nhập

12/10/2016

Đã xem

708 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com