DỰ THẢO LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA ĐỔI)

Ngày đăng: 14:54 24-06-2015 | 1604 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật hiện hành ở các nội dung quan trọng như: áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa thuế; thuế hỗn hợp, hạn ngạch thuế quan; thời điểm tính thuế; miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, để tạo tài sản cố định của dự án; các loại thuế phòng vệ…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. Vì yêu cầu góp ý của Ban soạn thảo khá gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 03/7/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Phương án 1: Danh mục nhóm hàng chịu thuế và thuế suất thuế xuất khẩu tối thiểu đối với từng nhóm hàng

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH NHÓM HÀNG, MẶT HÀNG CHỊU THUẾ; THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU TÔI THIỂU ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG HOẶC MẶT HÀNG

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Tài liệu họp ban soạn thảo, tổ biên tập

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

DỰ THẢO LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (SỬA ĐỔI)

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Phụ lục VI. Số nợ thuế chi tiết của các năm 2005 - 2014

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Phụ lục I. Danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Phương án 2: Danh mục nhóm hàng chịu thuế và thuế suất thuế xuất khẩu tối thiểu đối với từng nhóm hàng

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Bảng tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và cam kết quốc thế về thuế xuất nhập khẩu

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

BẢNG ĐỐI CHIẾU SO SÁNH CÁC NỘI DUNG SỬA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày nhập

24/06/2015

Đã xem

1604 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 12

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com