Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật quy hoạch đô thị

Ngày đăng: 17:41 08-12-2017 | 3991 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngành, nghề đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

Đầu tư kinh doanh trong Xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đề xuất chính sách sửa đổi các luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Dự kiến, những thay đổi này sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến những doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo các Luật này.

Toàn văn Dự thảo (bao gồm Tờ trình và Đề cương Dự thảo Luật) và các Báo cáo có liên quan được đính kèm ở cuối bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

Đề cương Dự thảo Luật

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Báo cáo tổng kết Luật

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Luật

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Báo cáo thẩm định của BTP

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Tờ trình đề nghị xây dựng luật

Ngày nhập

08/12/2017

Đã xem

3991 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com