Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị

Ngày đăng: 09:51 11-01-2018 | 8496 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

công ty KDBĐS, công ty xây dựng, tư vấn xây dựng, công ty vận tải, thiết kế đô thị, ...,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các vấn đề như quy hoạch khu đô thị, đấu giá quyền sử dụng đất đô thị, xây nhà chung cư cao tầng, dự án phát triển đô thị, khai thác dịch vụ hạ tầng kỹ thuật… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, công viên cây xanh, thiết kế đô thị, vận tải nội đô, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các doanh nghiệp khác tham gia hoạt động phát triển đô thị.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/1/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355;

Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Luật Quản lý đô thị

Ngày nhập

11/01/2018

Đã xem

8496 lượt xem

Dự thảo Luật Quản lý đô thị

Ngày nhập

11/01/2018

Đã xem

8496 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com