Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI) THÁNG 10.2014 TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QH

Ngày đăng: 17:00 25-11-2014 | 2169 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

LUẬT

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản.

CHƯƠNG I

                                    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh bất động sản bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

2. Hoạt động kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về đầu tư xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản đó nhằm mục đích sinh lợi.

 3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các dịch vụ về môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản.

4. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

5. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

6. Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

7. Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

8. Thuê mua nhà, công trình xây dựng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã trả đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

9. Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

10. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tháng 10.2014)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2169 lượt xem

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2169 lượt xem

Báo cáo tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

25/11/2014

Đã xem

2169 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com