Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Ngày đăng: 19:06 01-10-2013 | 2418 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Luật Nhà ở năm 2005 và Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chính sách giúp phát triển thị trường này. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện, Luật Nhà ở cũng như Luật kinh doanh bất động sản đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường đầu tư có nhiều thay đổi. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạn thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động tới các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến nhà ở và bất động sản.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn kinh doanh và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và bản tóm tắt một số nội dung mời vui lòng xem file đính kèm trên đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 20/10/2013 để kịp tổng hợp gửi Bộ Xây dựng.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng theo dõi website của VCCI để có thông tin về các dự thảo văn bản pháp luật khác liên quan đến doanh nghiệp đang được lấy ý kiến.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội


Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tóm tắt một số nội dung và gợi ý góp ý Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

01/10/2013

Đã xem

2418 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

01/10/2013

Đã xem

2418 lượt xem

DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Ngày nhập

01/10/2013

Đã xem

2418 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com