Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (TRÌNH QUỐC HỘI THÁNG 4/2015)

Ngày đăng: 11:25 13-04-2015 | 963 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

LUẬT

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Khí tượng Thủy văn.

CHƯƠNG I        

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.         Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các hoạt động khí tượng thủy văn; quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.

Điều 2.         Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia các hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3.         Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.  Hoạt động khí tượng thủy văn là các hoạt động quan trắc; dự báo, cảnh báo; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu và tác động vào thời tiết.

2.  Quan trắc khí tượng là việc quan sát, đo đạc có hệ thống các thông số vật lý, hóa học của khí quyển và các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong tầng khí quyển gần trái đất.

3.  Quan trắc thủy văn là việc quan sát, đo đạc có hệ thống các thông số vật lý, hóa học của nước mưa, nước trong sông và hồ.

4.  Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn là việc cung cấp thông tin về diễn biến trong tương lai của các yếu tố hoặc hiện tượng khí tượng thủy văn.

5.  Thiên tai khí tượng thủy văn là các hiện tượng khí tượng, thủy văn, hải văn bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối và các loại thiên tai khác. 

6.  Công trình khí tượng thủy văn là cơ sở vật chất, kỹ thuật được lắp đặt phương tiện đo, thiết bị thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn.

7.  Trạm khí tượng thủy văn là nơi đặt công trình khí tượng thủy văn để thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn. Trạm khí tượng thủy văn bao gồm các loại: trạm khí tượng, trạm thủy văn, trạm đo mưa, trạm khí tượng cao không, trạm ra đa thời tiết, trạm định vị sét, trạm hải văn, trạm khí tượng nông nghiệp, trạm giám sát biến đổi khí hậu và các loại trạm chuyên đề khác.

8.  Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn là khoảng không, diện tích mặt đất, mặt nước, dưới nước cần thiết để bảo đảm công trình khí tượng thủy văn hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; dữ liệu khí tượng thuỷ văn thu được từ các công trình đó phản ánh khách quan tính tự nhiên của khu vực, bảo đảm độ chính xác theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

9.  Phương tiện đo khí tượng thủy văn là phương tiện kỹ thuật để quan trắc, đo đạc các yếu tố và hiện tượng khí tượng thủy văn.

10.       Tác động vào thời tiết là tác động nhân tạo, cục bộ lên các quá trình vật lý và hoá học của khí quyển thông qua các phương tiện khoa học công nghệ nhằm ngăn ngừa hay giảm nhẹ thiên tai hoặc tạo ra một dạng thời tiết thuận lợi phục vụ các hoạt động kinh tế, xã hội.

11.       Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu được quy trực tiếp hay gián tiếp cho các hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và đóng góp thêm vào biến động khí hậu tự nhiên trong các khoảng thời gian có thể so sánh được.

12.       Giám sát biến đổi khí hậu là quá trình theo dõi, thu thập, phân tích, đánh giá diễn biến của khí hậu trong khoảng thời gian dài để tìm ra các quy luật biến đổi của khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, sinh thái, các hoạt động kinh tế, xã hội.

13.       Phục vụ khí tượng thủy văn là việc cung cấp và hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống thiên tai.

14.       Dịch vụ khí tượng thủy văn là hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu; tư vấn; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ mục đích dùng riêng dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ khí tượng thủy văn. 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

DỰ THẢO LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (TRÌNH QUỐC HỘI THÁNG 4/2015)

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

963 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com