Theo dõi (1)

Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày đăng: 14:55 05-04-2019 | 19216 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực đầu tư đối tác công - tư

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Các vấn đề xin ý kiến xây dựng Luật đầu tư PPP

Ngày nhập

05/04/2019

Đã xem

19216 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com