Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT CHỨNG KHOÁN

Ngày đăng: 14:30 11-05-2006 | 2085 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A, N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo dạng .PDF

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Phiên bản 2

36 giấy phép con và nhóm giấy phép cần loại bỏ

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Báo cáo thẩm tra

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Tờ trình .DOC

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Dự thảo dạng .DOC

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Tờ trình .PDF

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Báo cáo 5 năm Thị trường chứng khoán VN

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Dự thảo dạng .PDF

Ngày nhập

11/05/2006

Đã xem

2085 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com