Theo dõi (1)

Dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay

Ngày đăng: 10:03 25-08-2017 | 1280 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Tòa án nhân dân tối cao

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng, công ty luật, hãng hàng không và các doanh nghiệp vận tải biển.,

Phạm vi điều chỉnh

Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1280 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1280 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com